1.03.2023

 • Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego. 

  W dniu 01 marca 2023r. na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w sali 300 budynku przy ul. Heweliusza 6 o godz. 11.00 odbyło się zebranie Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego (PTMag) im. Prof. Juliana Aleksandrowicza. Zebranie zostało zwołane w imieniu Pani Prezes Olsztyńskiego Oddziału Towarzystwa w celu omówienia spraw dotyczących działalności Towarzystwa, zwłaszcza kwestie dotyczące przeprowadzenia wyborów w Oddziale w celu powołania nowych Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na następną 4-letnią kadencję. Na zebraniu obecni byli wszyscy członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Olsztyńskiego Oddziału PTMag  - łącznie 10 osób.

  Pani Prezes Oddziału Olsztyńskiego PTMag wspominała o bieżącej aktywności Towarzystwa, wykładzie który poprowadziła w dniu 09.12.2022r. Wykład był zorganizowany dla społeczności uniwersyteckiej i połączony z degustacją wód butelkowanych, a jego następstwem było udzielnie wywiadu do „Wiadomości Uniwersyteckich”. Wywiad z Panią Prezes Olsztyńskiego Oddziału PTMag został upubliczniony w roku 2023r. („Z kranu czy z butelki”, Wiad. Uniw. 2023, nr 2, str. 28-29) - uzupełnił Sekretarz Towarzystwa (https://uwm.edu.pl/sites/default/files/wiadomosci_uniweryteckie/2023-wu/wu-2023-02.pdf).

  W trakcie zebrania, Pan prof. Sławomir Krzebietke i prof. Krystyna Skibniewska poinformowali o zebraniu Zarządu Głównego PTMag (w formie on-line), w którym uczestniczyli oraz o takim wydarzeniu planowanym na dzień 11.03.2023r. (również on-line), a także o aktywnościach Olsztyńskiego Oddziału PTMag, o których wspominała Pani Prezes Zarządu Głównego, planowanych wyborach Redaktora Naczelnego czasopisma „Journal of Elementology” i wyborach Członków Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

  Na wniosek Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Olsztyńskiego PTMag, zgodnie ze statutem Towarzystwa (§31), zainicjowano wniosek o zorganizowaniu Walnego Zebrania Członków Oddziału Olsztyńskiego PTMag w celu przeprowadzenia wyborów nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Towarzystwa na następną 4-letnią kadencję, który został poparty jednomyślnie w głosowaniu jawnym przez wszystkich uczestników zebrania (wniosek dołączono do sprawozdania). Jednocześnie ustalono optymalny termin zebrania (12.-14.04.2023r.), który w najbliższych dniach należy doprecyzować (dzień, godzina), ze względu na aspekty organizacyjne - wybór i dostępność sali, w której zostaną przeprowadzone wybory. Natomiast Skarbnik Olsztyńskiego Oddziału Towarzystwa - dr hab. Anna Nogalska, prof. UWM przypomniała opłacaniu zaległych składek członkowskich.

   

12.04.2023

 • Walne Zebranie Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego

W dniu 12 kwietnia 2023r. na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w sali 502 budynku przy Placu Cieszyński 1 o godz. 9.00 w pierwszym i 9.15 drugim terminie (ze względu na brak kworum w pierwszym terminie), odbyło się Walne Zebranie Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego (PTMag) im. Prof. Juliana Aleksandrowicza. Zebranie zostało zwołane na wniosek Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Towarzystwa w celu przeprowadzenia wyborów nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Towarzystwa na następną 4-letnią kadencję. Część pierwszą zebrania prowadziła Pani Prezes – dr inż. Anna Gątarska podczas której przedstawiła działalności Oddziału z okresu 2018-2023. Następnie przewodniczył zebraniu Pan dr hab. inż. Sławomir Krzebietke, prof. UW-M, wybrany przez uczestników zebrania. Podczas Walnego Zebrania zostali powołani nowi Członkowie Zarządu Oddziału PTMag na następną kadencję:

 

Zarząd Olsztyńskiego Oddziału PTMag:

dr hab. inż. Sławomir Krzebietke, prof. UW-M - Prezes Oddziału

dr hab. inż. Sławomir Szymczyk, prof. UW-M - Wiceprezes Zarządu Oddziału

prof. dr hab. Mirosław Wyszkowski - Wiceprezes Zarządu Oddziału

dr hab. Agata Borowik, prof. UW-M - Sekretarz Zarządu Oddziału

dr hab. inż. Marcin Sidoruk - Skarbnik Zarządu Oddziału

dr inż. Anna Gątarska - Członek Zarządu Oddziału

dr inż. Magdalena Zaborowska - Członek Zarządu Oddziału

 

Komisja Rewizyjna Olsztyńskiego Oddziału PTMag:

prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału

dr inż. Piotr Żarczyński - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału

dr inż. Paweł Burandt - Sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz