Konferencje naukowe

 

 

Rok

Nazwa konferencji

Miejsce

Data

1990

I Krajowy Walny Zjazd PTMag

Kraków

23.06.1990

1994

II Krajowy Walny Zjazd PTMag

III Sympozjum Magnezologiczne

Szczecin

20.05.1994

1995

IV Ogólnopolskie Sympozjum Magnezologiczne

Lublin

18-19.09.1995

1996

V Polskie Sympozjum Magnezologiczne

Warszawa

16-17.09.1996

1997

VI Sympozjum PTMag

Bydgoszcz

13-14.09.1997

1998

III  Krajowy Walny Zjazd PTMag

Poznań

15-16.10.1998

2001

VIII Międzynarodowy Zjazd PTMag

Nałęczów

20-22.09.2001

2001

I Deutsch-Polnisches Magnesium Symposium

Fulda

28-29.10.2001

2003

IX Międzynarodowe Sympozjum PTMag

Wrocław

06-07.09.2003

2004

IV Krajowy Walny Zjazd PTMag

IX  Międzynarodowy  Zjazd PTMag

Kazimierz Dolny n/W

09-12.09.2004

2005

X Jubileuszowe Polskie Sympozjum Magnezologiczne  i Europejski Kongres Magnezologiczny

Kraków

23-24.09.2005

2008

V Krajowy Walny Zjazd PTMag

Kraków

11-13.09.2008

2009

XI Międzynarodowy Zjazd PTMag

Nałęczów

03-05.09.2009

2010

XII Zjazd PTMag

Poznań

02-04.09.2010

2011

XIII Zjazd PTMag

Szczecin

08-10.09.2011

2012

VI Krajowy Walny Zjazd PTMag

XIV Zjazd PTMag

Sandomierz

14-16.09.2012

2014

XV Międzynarodowa Konferencja PTMag

Bydgoszcz

19-20.09.2014

2016

VII Krajowy Walny Zjazd PTMag

XVI Międzynarodowa Konferencja PTMag

Olsztyn

04-06.2016

2018

XVII Międzynarodowa Konferencja PTMag

2nd Polish-German Symposium

Warszawa

13-15.09.2018

2023

VIII Krajowy Walny Zjazd PTMag

XVIII Międzynarodowa Konferencja PTMag

Lublin

16-18.10.2023

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz