Profil naukowy

Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. Prof. Juliana Aleksandrowicza jest wydawcą przy współudziale Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie czasopisma naukowego Journal of Elementology (do roku 2001 pod nazwą Biuletyn Magnezologiczny). W czasopiśmie zamieszczane są prace oryginalne, doświadczalne, kliniczne i przeglądowe z zakresu przemian związków organicznych i mineralnych. Problematyka badawcza obejmuje związki organiczne i mineralne w ujęciu fizjologiczno-biochemicznym i genetycznym; kompleksową analizę i ocenę uwarunkowań cykli biogeochemicznych, symptomów niedoborów i nadmiarów pierwiastków chemicznych oraz ich antagonistycznych i synergicznych oddziaływań. Publikowane prace poruszają zagadnienia z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu; nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; nauk przyrodniczych oraz z dziedziny nauk chemicznych. Wszystkie prace opublikowane na stronach czasopisma http://jsite.uwm.edu.pl dostępne bezpłatnie na zasadzie Open Access „Gold” tożsamym z wzorem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 (znanej również jako CC-BY-SA), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons. Opublikowane artykuły pogrupowane są w 8 kategoriach: rolnictwo, biologia i mikrobiologia, bioinżynieria zwierząt i rybactwo, żywność, ogrodnictwo i leśnictwo, medycyna i weterynaria, zanieczyszczenia i środowisko, artykuły przeglądowe.

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz