Redakcja

 

Editorial Staff

Journal of Elementology

Journal Title Abbrev. - J. Elem.

ISSN – 1644-2296
DOI: 10.5601

Editor in-Chief

Sławomir Krzebietke

UWM Olsztyn, Poland

Editor Senior

Teresa Wojnowska

Editor Senior
Józef Koc

UWM Olsztyn, Poland

Co-Editors

Katarzyna Glińska-Lewczuk - UWM Olsztyn, Poland

Witold Grzebisz - UP Poznań, Poland

Ireneusz Kowalski - UWM Olsztyn, Poland

Sławomir Krzebietke - UWM Olsztyn, Poland

Jan kucharski - UWM Olsztyn

Wacław Mozolewski - UWM Olsztyn, Poland

Leonardo Della Salda - University of Teramo, Italy

Stanisław Sienkiewicz - UWM Olsztyn, Poland

Józef Szarek - UWM Olsztyn, Poland, Poland

Jadwiga Wierzbowska - UWM Olsztyn, Poland

Secretary-Editor

Ewa Mackiewicz-Walec

Jadwiga Wierzbowska

Executive Editor

Izabela Cirut

DTP

Adam Głowacki

 

English Language Proofreading

Jolanta Idźkowska

English Language Consultant

Wayne Melgaard

Statistical Reviewer

Janusz Gołaszewski

EDITORIAL OFFICE

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Oczapowskiego Street 8, 10-719 Olsztyn, Poland

phone: +48 89 523 32 31, +48 89 523 33 73

e-mail: jelementol@uwm.edu.pl

http://jsite.uwm.edu.pl/

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz