9.12.2022

  • W 2022 roku uległy zmianie warunki epidemiczne w Polsce, co umożliwiło zorganizowanie w trybie stacjonarnym wykładu ogólnouczelnianego dla społeczności uniwersyteckiej i zebrania informacyjno-sprawozdawcze Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego. Podczas trwającego wykładu zaprezentowano wody butelkowane, zakupione ze środków Katedry Towaroznawstwa i Badań Żywności Wydziału Nauki o Żywności, których zawartość była analizowana i spożywana przez uczestników wydarzenia. W wykładzie uczestniczyli również studenci z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa wraz z opiekunem grupy studenckiej - Panią dr hab. Agatą Borowik, prof. uczelni, a jednocześnie członkiem Zarządu Olsztyńskiego Oddziału PTMag. Natomiast Pani prof. dr hab. Krystyna Skibniewska obecna podczas wykładu zainicjowała dyskusję na temat wód do spożycia, w tym wód butelkowanych.

 

Wykład dr inż. Anny Gątarskiej z Katedry Towaroznawstwa i Badań Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

nt. „Wody butelkowane - czy wiemy co pijemy"

 

Tmatyka wykładu dotyczyła naturalnych wód mineralnych i źródlanych, klasyfikacji wód ze względu na stopień mineralizacji, nasycenia dwutlenkiem węgla i aspektów prawnych takich produktów spożywczych. Podczas wykładu omówiono skład mineralnych naturalnych wód mineralnych, zwłaszcza zawartość w nich takich pierwiastków jak potas (K), sód (Na), wapń (Ca), magnez (Mg), które w badanych wodach były oznaczone techniką płomieniowej spektrometrii absorpcji atomowej (ASA lub AAS, Atomic Absorption Spectrometry) w płomieniu acetylen-powietrze. Jednocześnie autorka  wskazała, że w przypadku niektórych naturalnych wód mineralnych spożycie 1 litra wody dzienne może, w zależności od grupy wiekowej, pokryć zapotrzebowanie na wyżej wymienione składniki. Podkreślono także, że mimo znaczącej zawartości wapnia i magnezu w niektórych naturalnych wodach mineralnych udział wapnia do magnezu nie jest optymalny.

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz