2021

W roku 2021 działalność Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego (PTMag) była bardzo ograniczona, w związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemią oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. Działalność 363).

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz