Adiunkt - Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska - UWM w Olsztynie

Kariera zawodowa:

 • dr hab. (nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne; nauki rolnicze; agronomia) – 2014 r.
 • dr (nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne; nauki rolnicze; agronomia) – 2001 r.
 • mgr inż. zootechniki – 1991 r.

Zainteresowania naukowe:

 • wykorzystanie regulatorów wzrostu w produkcji roślinnej
 • ocena skuteczności działania nawozów wieloskładnikowych w uprawie roślin
 • rolnicze zagospodarowanie mączek zwierzęcych

Przynalezność do organizacji:

 • PTMag – skarbnik od 1998 r.
 • PTZ – członek od 2013 r.
 • PTIE – członek od 2015 r., sekretarz od 2016 r.

Nagrody i odznaczenia:

 • Nagroda Zespołowa JM Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia
  w dziedzinie naukowej (2014, 2015 r.)
 • Srebrny medal za długoletnią służbę – 2017 r.

Hobby: książka, nordic walking, ogród, krzyżówka.

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz