Posiedzenie Zarządu Głównego.

Program posiedzenia obejmował:
1.     Sprawy bieżące PTMag
2.     Sprawozdania z działalności Oddziałów PTMag w roku 2015
3.     Aktualny stan wydawnictwa monografii o magnezie – Prof. Magdalena Maj-Żurawska
4.     Informacja o działalności Redakcji Journal of Elementology – Prof. Teresa Wojnowska
5.     Działalność w ramach tematyki „Woda dla zdrowia” – mgr Tadeusz Wojtaszek
6.     Stan organizacji konferencji PTMag  w Olsztynie, wrzesień 2016 r – Prof. Krystyna Skibniewska
7.     Wolne wnioski
 
Z dużym zainteresowaniem uczestnicy posiedzenia wysłuchali mgr Tadeusza Wojtaszka – kierownika Programu „Woda dla Zdrowia”, wkraczającego w drugą dekadę swej działalności.
Działania programu są wielokierunkowe. Program promuje wody, które ze względu na swój stan sanitarny i skład mineralny spełniają określone przepisami kryteria zdrowotne. Służy Czytelnikom w wyborze odpowiednich wód do picia, wspomagających profilaktykę zdrowotną i zdrowie, a także przekazuje informacje dotyczące wód stosowanych dla celów domowych i gospodarczych.
Celem programu jest propagowanie wód, które poprzez swą czystość chemiczno-biologiczną i skład mineralny, służą zdrowiu człowieka. W ramach programu promowane są marki dobrych wód butelkowanych, prezentowane opinie i rekomendacje kompetentnych instytucji oceniających je pod względem zdrowotnym i sanitarnym. Program dostarcza konsumentom wiarygodnej i niezależnej informacji o wodach znajdujących się na rynku i pomaga im w wyborze określonej wody jako produktu o gwarantowanej jakości.
Strony portalu www.wodadlazdrowia.pl odwiedzano już blisko trzy i pół miliona razy! Opublikowano na nim setki artykułów poświęconych walorom zdrowotnym wód mineralnych, leczniczych, źródlanych i wód stołowych, przekazując niezliczoną ilość cennych i wiarygodnych informacji o wodzie. 
Więcej informacji o działalności Programu "Woda dla Zdrowia" można przeczytać na stronie:
http://www.wodadlazdrowia.pl/pl/93635/0/2016.html

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz