2017-11-22     Cecylii, Jonatana, Marka     "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen    

 

POLSKIE TOWARZYSTWO
MAGNEZOLOGICZNE

im. Prof.
Juliana Aleksandrowicza


ZARZĄD GŁÓWNY

 

 Walne Zebranie PTMag
4 wrzesień 2016 r.

  Podczas wrześniowej XVI Międzynarodowej Konferencji w Olsztynie, odbyło się Walne Zebranie PTMag. Program zebrania obejmował:

1. Nadanie godności członka honorowego PTMag
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTMag w latach 2012 - 2016
3. Rozpatrzenie sprawozdania i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
4. Wybór 12-17 członków Zarządu Głównego Towarzystwa
5. Wybór 3-5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa
6. Wybór Redaktora Naczelnego czasopisma „Journal of Elementology”

Prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska, Prezes Zarządu Głównego PTMag, nominowała Pana mgr Tadeusza Wojtaszka na Członka Honorowego  PTMag.
 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ilość odsłon: