2017-11-22     Cecylii, Jonatana, Marka     "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen    
Strona główna / Wydarzenia / 2016 / XVI Międzynarodowa Konferencja

 

 

XVI Międzynarodowa Konferencja
"Jawny i Utajony
Niedobór Magnezu"

oraz

XIII Sympozjum
z cyklu Pierwiastki Śladowe
w Środowisku
Problemy Ekologiczne
i Analityczne

4 - 6 września 2016 r.
Olsztyn

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
KATEDRA PODSTAW BEZPIECZEŃSTWA
 
POLSKIE TOWARZYSTWO MAGNEZOLOGICZNE
im. prof. Juliana Aleksandrowicza
 
KOMITET CHEMII ANLITYCZNEJ
 POLSKIEJ AKADEMII NAUK
 
mają zaszczyt zaprosić
do wzięcia udziału w połączonych konferencjach
 
 
XVI Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa
Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza
Jawny i Utajony Niedobór Magnezu
oraz
XIII Sympozjum z cyklu Pierwiastki Śladowe w Środowisku Problemy Ekologiczne i Analityczne
 
 Olsztyn, 4-6 września 2016 r.


Ważne daty

- Zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie streszczenia artykułu - do 30.03.2016 r.
- Komunikat nr 2 - do 31.05.2016 r.
- Dokonanie opłaty - do 15.06.2016 r.

Opłaty
 
 
Opłaty za udział w konferencji wynoszą:
 
do 30.06.2016 r.
 
po 30.06.2016 r.
pełnoprawni uczestnicy *
600,00 PLN
650,00 PLN
członkowie PTMag *
550,00 PLN
600,00 PLN
osoby towarzyszące **
200,00 PLN
250,00 PLN
Studenci i doktoranci***
450,00 PLN
500,00 PLN
emerytowani członkowie PTMag *
250,00 PLN
300,00 PLN

W ramach powyższych opłat organizatorzy zapewniają:
materiały konferencyjne, imienny certyfikat, kolację pierwszego dnia, obiad i uroczystą kolację w drugim dniu konferencji, obiad w trzecim dniu, imprezy towarzyszące
** kolację pierwszego dnia, obiad i uroczystą kolację w drugim dniu konferencji, obiad w trzecim, imprezy towarzyszące
*** materiały konferencyjne, imienny certyfikat, kolację pierwszego dnia, obiad i kolację w drugim dniu konferencji (bez uroczystej kolacji), imprezy towarzyszące.
 
 
Opłatę konferencyjną należy wpłacać
 na konto POLSKIE TOWARZYSTWO MAGNEZOLOGICZNE:
 
Nr 67 1020 1013 0000 0402 0179 2415
 
koniecznie z dopiskiem „Konferencja 2016 oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika
 
Pytania i uwagi prosimy kierować:
 
na adres konferencji: konf.magnez@uwm.edu.pl
lub Komitetu Organizacyjnego:
Dr inż. Ewy Siemianowskiej ewa.siemianowska@uuwm.edu.pl; tel. 89 524 56 15
Mgr inż. Agnieszki Barszcz agnieszka.barszcz@uwm.edu.pl; tel. 89 524 56 15
 
Informacje dotyczące konferencji dostępne również na stronie:

Komitet organizacyjny
Przewodnicząca:
Dr inż. Ewa Siemianowska - UWM Olsztyn
 
V-ice przewodniczący:
Dr inż. Andrzej Wesołowski - UWM Olsztyn 
 
Sekretarz: 
Mgr inż. Agnieszka Barszcz - UWM Olsztyn
 
Członkowie:
Dr inż. Bożena Garbowska - UWM Olsztyn
Dr inż. Anna Gątarska - UWM Olsztyn
Dr Agnieszka Kosewska - UWM Olsztyn
Dr inż. Monika Radzymińska - UWM Olsztyn
Dr inż. Elżbieta Tońska - UWM Olsztyn
Dr inż. Katarzyna Wojtkowiak - UWM Olsztyn
Dr Adriana Palińska-Saadi – UW Warszawa
Mgr inż. Agnieszka Markowska - UWM Olsztyn
Mgr inż. Iwona Sroczyk - UWM Olsztyn
Anna Suska - UW Warszawa
SKN Techników i Informatyków
SKN Podstawowych Problemów Bezpieczeństwa

 Adres zgłoszenia
Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji
prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
mgr inż. Agnieszka Barszcz
 streszczenie pracy (1 strona maszynopisu – załącznik 1)
prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
dr inż. Ewa Siemianowska
 
Forma prezentacji prac
Sesje referatowe oraz posterowe

 Miejsce obrad
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM w Olsztynie
 
Sala Karmazynowa
ul. Dybowskiego 11
10-719 Olsztyn

Informacje dotyczace konferencji dostępne sa również na stronie: 
http://konfer.weebly.com/
 

Komitet naukowy
Honorowa Przewodnicząca:
Prof. dr hab. Alina Kabata-Pendias
 
Przewodnicząca:
Prof. dr hab. Krystyna A. Skibniewska, prof. zw - UWM Olsztyn
 
V-ice przewodniczący:
Prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska - Prezes PTMag, UW Warszawa
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski – UMK Toruń, przewodniczący KChA PAN
 
Członkowie:
Prof. Dr. Eng. Viacheslav Berezutskyi  - Polytechnic Institute Charków, Ukraina
Dr Marzena Brodowska – UP Lublin
Prof. Dr.Eng. Igor Cretescu – TU Iaşi, Rumunia
Prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka - UJK Kielce
Dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk, prof. UWM – UWM Olsztyn 
Prof. dr hab. Alfreda Graczyk - WAT  Warszawa
Prof. dr hab. Witold Grzebisz - AR Kraków
Dr hab. inż. Renata Jędrzejczak - IBRS Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski - UWM Olsztyn
Prof. dr hab. inż.  Zbigniew Krejpcio - UP Poznań 
Prof. dr hab. Andrzej Lewenstam - Abo Akademi, Finlandia, AGH Kraków
Dr hab. inż. Adam Lipiński - UWM Olsztyn
Prof. dr hab. Paulius Matusevičius - KUofVM Kowno, Litwa
Prof. dr hab. Andrzej Mazur - Uniersity D'auvergne Clemont, Francja
Dr hab. Barbara Murawska, prof. UTP – UTP Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik - PG Gdańsk   
Prof. dr hab. Elke Pawelzik  - GAU Getynga, Niemcy
Dr hab. inż. Lucyna Polak-Juszczak, prof. nadzw. MIR - MIR Gdynia
Dr Grzegorz Siebielec - IUNG Puławy
Dr hab. Józef Szkoda, prof. nadzw. - PIWet Puławy
Prof. dr hab. Tadeusz Tuszyński – AR Kraków
Dr hab. Józef Tyburski, prof. UWM - UWM Olsztyn
Prof. dr hab. med. Lech Walasek - WSK Bydgoszcz
Prof. dr hab. Teresa Wojnowska - Redaktor Naczelna Journal of Elementology
  

Tematyka konferencji
Prezentacja teoretycznego i praktycznego dorobku naukowego w zakresie przemian magnezu i innych biopierwiastków w ujęciu:

· biochemicznym
· medycznym
· żywnościowym
· rolniczym
· środowiskowym 

 

Ilość odsłon: