2017-11-22     Cecylii, Jonatana, Marka     "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen    
Strona główna / Wydarzenia / 2012 / 25.X.2012 zebranie

PTMag odział Kraków

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków i Sympatyków PTMag odział Kraków

Zarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza, uprzejmie zaprasza Członków i Sympatyków na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w czwartek 25 października 2012 r. o godz. 15.00 w sali Konferencyjnej Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy ul. Balickiej 122, I p.

Porządek obrad

  1. Otwarcie zebrania

  2. Informacja o XIV Krajowym Zjeździe PTMag w Sandomierzu

  3. Zapotrzebowanie organizmu człowieka na składniki mineralne oraz ich podaż w pożywieniu – dr Małgorzata Pieniak

  4. Krajowe wody butelkowane jako źródło składników mineralnych – mgr Tadeusz Wojtaszek

  5. Dyskusja

Przerwa kawowa

  1. Sprawozdanie z działalności Oddziału PTMag w Krakowie

  2. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

  3. Wybory nowego Zarządu Krakowskiego Oddziału PTMag

  4. Dyskusja i przyjęcie wniosków

Zaproszone osoby, które będą chciały przystąpić do Towarzystwa, proszone są o wypełnienie deklaracji członkowskiej, którą można pobrać na stronie internetowej PTMag (www.ptmag.pl) i przesłać na adres email zo.krakow@ptmag.pl lub złożyć przed zebraniem do Biura Oddziału, które będzie czynne, już od godz. 14.00 w holu. W Biurze tym można będzie opłacić też składki członkowskie w kwocie 20 zł na rok oraz zaprenumerować kwartalnik naukowy PTMag. Cena prenumeraty dla członków Towarzystwa 40 zł, dla instytucji 150 zł.

Zachęcamy wszystkich Państwa do odwiedzania strony internetowej Towarzystwa www.ptmag.pl i przesyłanie wiadomości i materiałów do publikacji.

Dojazd do Wydziału Technologii Żywności UR na ul. Balicką autobusem linii nr 139, 208, 218, 226, 228, 439 ; należy wysiąść na przystanku UR Balicka. Więcej informacji na www.mpk.krakow.pl

Ilość odsłon: