2017-11-22     Cecylii, Jonatana, Marka     "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen    
Strona główna / Wydarzenia / 2012 / Zjazd w Sandomierzu
 

XIV Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza

W dniach 14 -16 września 2012 r. odbył się w Sandomierzu XIV Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza pod hasłem ,,Biopierwiastki w medycynie i przyrodzie”, ”Dziś i jutro magnezu”.

W czasie Zjazdu dokonano również wyboru nowych władz Towarzystwa na kolejną czteroletnia kadencje. Prezesem Zarząu Głównego została wybrana ponownie prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska z Uniwersytetu Warszawskiego. W obradach uczestniczyli naukowcy z kraju i z zagranicy. Zjazd odbywał się w czasie obchodów XXX-lecia Szpitala w Sandomierzu.

Obrady Zjazdu odbyły się na Zamku Królewskim a część artystyczna na Zamku w Baranowie.

W czasie części naukowej Zjazdu, który podzielony był na 5 sesji, wygłoszonych zostało szereg referatów związanych z omawianą tematyką:

I Sesja Naukowa – Inauguracyjna

Wykład inauguracyjny: ,,Z dziejów szpitalnictwa sandomierskiego” wygłosił - prof. dr hab. Feliks Kiryk z Uniwersytetu Pedagogiczneko wKrakowie

Kolejne referaty wygłosil:

Prof. dr hab. Bogdan Woźniewicz

,,Wpływ środowiska na barierę immunologiczną

Dr n. med. Jan Józefczuk

Projekt P.T. Mag._Sandomierz 2012”

II Sesja Naukowa

Sesję prowadzili: Prof. Tadeusz Kozielec, Prof. Jan Koper, dr. Małgorzata Sztanke

W trakcie sesji wykłady wygłosili:

Prof. dr hab. Andrzej Papierkowski (Lublin )

,,Magnez w działalności naukowej Profesora Kazimierza Pasternaka ‘’

Prof. dr hab. Andre Mazur- Przewodniczący Światowego Towarzystwa Badań nad Magnezem (Clermont –Francja)

,,Magnez-zapotrzebowanie, status i rekomendacje żywieniowe ‘’

Ustne prezentacje streszczeń publikacji:

Halina Matsumoto, Beata Ryszewska – Pokraśniewicz, Michał Ordak, Anna Dziklińska, Michał Skalski ,Maria Radziwoń-Zaleska, Gabriel Nowak. - (Warszawa )

,,Terapia monitorowana depresji – potencjalizacja leczenia przeciwdepresyjnego jonami magnezu ‘’

Katarzyna Korzeniowska, Natasza Balcer – Dymel, Artur Cieślewicz, Anna Jabłecka – (Poznań)

,, Safety of iron supplementation In pregnant women’’.

Dolińska Barbara, Ostróżka-Cieślik Aneta, Leszczyńska Lucyna, Caban Artur, Ryszka Florian (Katowice/Sosnowiec) ,,Wpływ wybranych biopierwiastków na parametry biochemiczne nerek świń przeznaczonych do transplantacji‘’

Artur Cieślewicz, Jerzy Jankowski,Katarzyna Korzeniowska, Natasza Balcer-Dymel, Anna Jabłecka – (Poznań ) ,,The role of magnesium In cardiac arrhytmias’’

Krzysztof Strzyżewski, Maria-Pioruńska – Stolzman, Wojciech Strzyżewski , Anna Pioruńska – Mikołajczak. - (Poznań )

,,Stężenie żelaza w surowicy krwi pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów przed endoprotezo plastyką stawu biodrowego lub kolanowego

III Sesja Naukowa

Sesję prowadzili :Prof. Lech Walasek, prof. Adam Kaczor, dr hab. Bogumiła Pilarczyk

W trakcie sesji wykłady wygłosili:

Prof.. dr hab. Tadeusz Studziński ( Sandomierz )

,, Neuroprotekcyjna rola magnezu w warunkach działania alkoholu na mózg ‘’

Prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska (Warszawa)

,, Niedobory magnezu u osób uzależnionych od alkoholu ‘’

Ustne prezentacje streszczeń

Tadeusz Tuszyński, Urszula Błaszczyk. ( Kraków /Rzeszów)

,,Oddziaływanie wybranych jonów metali i ich mieszanin na wzrost i cechy użytkowe drożdży piekarskich Saccharomyces cervisiae ‘’

Ilona Motyl, Adrian Nowak ( Łódź )

,,Cytotoksyczność selenu w badaniach In vivo”

Wacław Marcoin , Beata Szulc –Musioł ( Katowice )

,, Badanie wpływu wybranego antybiotyku na proces wchłaniania jonów Mg(II) ze stałych rozproszeń zawierających związki magnezowe”

IV Sesja Naukowa

Sesję prowadziły: Prof. Krystyna Skibniewska, Prof. Anna Keutgen , doc. Anna Lebiedzińska

W trakcie sesji wykłady wygłosili:

Prof. dr hab. Alfreda Padzik –Graczyk (Warszawa)

,,Zaburzenia biopierwiastków u dzieci i młodzieży z opóźnieniem rozwoju neurologicznego „

Dr Elżbieta Wielgosz (Lublin )

Wpływ mikroorganizmów probiotycznych stosowanych w uprawach na aktywność drobnoustrojów glebowych „

Ustne prezentacje streszczeń:

Szymon Różański, Halina Dąbkowska-Naskręt, Hanna Jaworska, Klaudia Subutkiewicz. ( Bydgoszcz)

,,Porównanie metod stosowanych w ocenie biodostępności i mobilności pierwiastków Śladowych w glebach”

Wojcieszuk Marta, Chorągwicki Łukasz. (Szczecin)

,, Zawartość Fe, Mn, Cu i Zn w glebie lekkiej po wprowadzeniu anionów w postaci soliwapnia i nawadnianej,, Wojcieszuk Marta, Chorągwicki Łukasz. (Szczecin)

Joanna Fiłon ,Jolanta Ustymowicz-Farbiszewska, Jan Karczewski. (Białystok)

,,Zawartość ołowiu w produktach zbożowych jako markera narażenia zdrowotnego Populacji na przykładzie woj. podlaskiego”.

V Sesja Naukowa

Sesję prowadzili: Prof. Bogusław Makarski, Prof. Maria Pioruńska-Stolzman, Prof. Jacek Długosz .

W trakcie sesji wykłady wygłosili:

Prof. dr hab. Barbara Baraniak (Lublin)

,,Jony metali jako ko-faktory enzymów ‘’

mgr Tadeusz Wojtaszek ( Kraków )

,, Woda jako nośnik składników mineralnych”

Ustne prezentacje streszczeń

Veronika Sivitskaya, Mirosław Wyszkowski. (Olsztyn )

,,Zmiana zawartości magnezu i innych makroskładników w kukurydzy( Zea mays L.) pod wpływem oleju opałowego i aplikacji różnych substancji do gleby

Mirosław Gabryszuk , Ewa Kuźnicka, Karina Horbańczuk (Warszawa)

,,Wpływ systemów utrzymania i suplementów diety na zawartość składników mineralnych w mięsie owiec”

Mariola Mendrycka , Jolanta Rękas-Szylar. ( Sandomierz)

,, Magnez w kosmetyce” Mariola Mendrycka , Jolanta Rękas-Szylar. ( Sandomierz)

W części organizacyjnej odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa, na którym omówiono bieżące sprawy organizacyjne, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu i Komisji Rewizyjnej oraz wybrano nowe władze Towarzystwa, w skład których weszli:

 

Prezes
Prof. dr hab.Magdalena Maj-Zurawska
Uniwersytet Warszawski
Wydział Chemii

v-ce Prezesi:
Prof. Lech Walasek
Klinika Chorób Wewnętrznych
Wojskowy Szpital Kliniczny

Prof. dr hab. Barbara Baraniak
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Nauko Żywności i Biotechnologii
Katedra Biochemii i Chemii Żywności

Prof. Tadeusz Kozielec
Pomorska Akademia Medyczna
Zakład Medycyny Rodzinnej

Dr Jan Józefczuk

Sekretarz
Anna Suska
Uniwersytet Warszawski
Wydział Chemii

Skarbnik
Prof. Alfreda Graczyk
Wojskowa Akademia Techniczna
Instytut Optoelektroniki

Prezydium Zarządu Głównego:
Dr Jerzy Krzewicki

Prof. Maria Iskra
Akademia Medyczna
Zakład Chemii Ogólnej
Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej

Mgr Tadeusz Wojtaszek

Prof. Teresa Wojnowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska

Dr Jerzy Oleszkiewicz
Prezes Zarządu PTMag oddział Warszawa

Członkowie:
Prof. Tadeusz Tuszyński
Akademia Rolnicza
Wydział Technologii Żywności

Prof. Anna Keutgen
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Katedra Technologii Żywności

Prof. Józef Koc
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska

Dr Lech Bartkowski

Dr Marzena Brodowska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

Dr Małgorzata Sztanke
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Katedra i Zakład Chemii Medycznej

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący:
Prof. Bogusław Makarski
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katedra i Zakład Biochemii i Toksykologii

Członkowie:
dr Jolanta Janowiak
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Dr hab. Jadwiga Wierzbowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska

Ilość odsłon: