2017-11-22     Cecylii, Jonatana, Marka     "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen    
Strona główna / Wydarzenia / 2011 / Zjazd w Szczecinie

XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego
im. Prof. Juliana Aleksandrowicza

 

XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego
im. Prof. Juliana Aleksandrowicza

 

Szczecin 8-10 września 2011r

 

W dniach 8-10 września 2011 roku odbył się w Szczecinie XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im Prof. Juliana Aleksandrowicza. Tematyka Zjazdu poświęcona była „ Postępy w badaniach nad magnezem i innymi pierwiastkami”. W Zjeździe uczestniczyło około 90 osób z różnych ośrodków akademickich z kraju i z zagranicy. W pierwszym dniu obrad wykład inauguracyjny na temat: „ Ocena statusu magnezowego :stan aktualny i perspektywy wygłosił prof. dr hab. Andrzej Mazur z Francji.

 

Obrady zostały podzielone na 3 sesje .
Sesja A pt. MAGNEZ I BIOPIERWIASTKI W NAUKACH MEDYCZNYCH
Sesję prowadzili : prof. dr hab. Lech Walasek (Bydgoszcz) ;dr hab. Krzysztof Safranow (Szczecin)

 

W trakcie sesji wygłoszone zostały referaty:
Marta Rybicka, Dariusz Chlubek
Magnez a patogeneza i leczenie schorzeń układu nerwowego. Możliwości zastosowania magnezu w praktyce klinicznej neurologa.

 

Gabriel Nowak, Ewa Poleszak
Cynk i magnez – potencjalne leki przeciwdepresyjne lub suplementy terapeutyczne.

 

Michał W. Ordak, Halina Z. Matsumoto, Maria Radziwoń-Zaleska, Beata Ryszewska-Pokraśniewicz, Magdalena Maj-Żurawska, Ewa Bulska, Tadeusz Nasierowski, Marcin Wojna
Rola cynku w patogenezie i leczeniu pacjentów uzależnionych od alkoholu.

 

Jerzy Oleszkiewicz
Informacja o rozpoczęciu pracy badawczej polegającej na suplementacji solami magnezu grupy dziewcząt w okresie dojrzewania z zaburzeniami behawioralnymi.

 

Krystyna E. Opalko, Piotr Skomro, Olga Bogdziewicz-Wałęsa
Magnez i fluorki w ślinie po zastosowaniu wolnozmiennych pól elektromagnetycznych.

 

Marlena Drożdż
Pidolan magnezu – nowa substancja, z której pozyskiwane są jony magnezu: biodostępność, dawkowanie i eliminacja z organizmu. Bezpieczeństwo stosowania u dzieci. Produkty Natur Produkt Zdrovit zawierające magnez.

 

Sesja B: MAGNEZ I BIOPIERWIASTKI W NAUKACH PRZYRODNICZYCH

 

Sesję prowadzili :prof. dr hab. Mikołaj Protasowicki (Szczecin) ; dr hab. prof. ZUT Helena Zakrzewska (Szczecin)

 

W trakcie sesji wygłoszone zostały referaty: :

 

Maria Brzezińska, Helena Zakrzewska, Arkadiusz M. Telesiński, Monika Krawczyń, Monika Jasińska.
Efektywność suplementacji witaminowo-mineralnej kóz ciężarnych na wybrane wskaźniki biochemiczne w surowicy krwi oraz zależności między nimi.

 

Anna Keutgen, Jarosław Pobereżny, Elżbieta Wszelaczyńska
Nieinwazyjne oznaczanie jakości szpinaku podczas symulowanych warunków sprzedaży oraz możliwości przewidywania jej zmian.

 

Edward Meller
Porównanie składu chemicznego roślin uprawianych na glebie murszowo-torfowej oraz mineralno-murszowej na kredzie jeziornej pod wpływem nawożenia cynkiem i miedzią.

 

 

Kamila Pokorska, Monika Rajkowska, Mikołaj Protasowicki, Arkadiusz Żych
Mięso strusia jako źródło magnezu oraz makro- i mikroelementów.

 

Mikołaj Protasowicki, Magdalena Holak
Zmiany stężenia magnezu i wybranych biopierwiastków w produkcie spożywczym w wyniku obróbki cieplnej.

 

 

Sesja C: PIERWIASTKI TOKSYCZNE

 

Sesję prowadzili: prof. dr hab. Elżbieta Kalisińska (Szczecin)
                                prof. dr hab. Kazimierz Pasternak (Lublin)

 

 

W trakcie sesji wygłoszone zostały referaty:
Irena Baranowska-Bosiacka, Dariusz Chlubek
Neurotoksyczne działanie ołowiu. Mechanizmy zaburzeń funkcji synaptycznych.

 

Alfreda Padzik-Graczyk, Krystyna Radomska, Wiktoria Kasprzycka, Aldona Dunicz-Sokołowska
Badania nad skażeniem populacji polskiej ołowiem i kadmem w okresie 1991-2006.

 

Elżbieta Kalisińska, Piotr Lisowski, Halina Budis, Natalia Łanocha, Mirona Palczewska-Komsa, Andrzej Jackowski
Wybrane pierwiastki śladowe w organizmach dwóch gatunków psowatych pochodzących z północno-zachodniej Polski.

 

Aleksandra Wilk, Elżbieta Kalisińska, Jacek Różański, Maciej Romanowski
Wstępne wyniki dotyczące stężeń kadmu i ołowiu w patologicznie zmienionych nerkach człowieka.

 

Dariusz Chlubek
Mechanizmy toksycznego działania fluoru.

 

Anna Lubkowska, Dariusz Chlubek
Glin w środowisku człowieka. Biodostępność, rola, toksyczność.

 

W trakcie obrad odbyła się także sesja plakatowa, na której zaprezentowano 26 tematów.

 

1. E. Brucka-Jastrzębska, D. Kawczuga
Wpływ wód pochłodniczych na stężenie magnezu i selenu w mięśniach jesiotra syberyjskiego (Acipenser Baeri Brandt).

 

2. M. Gabryszuk, E. Kuźnicka
Modyfikowanie zawartości składników mineralnych w mięsie owiec poprzez zwiększoną suplementację selenem, cynkiem i witaminą E.

 

3. M.J. Gugała, K.E. Zarzecka, I. Mystkowska
Kształtowanie zawartości magnezu i wapnia w bulwach ziemniaka w zależności od zabiegów pielęgnacyjnych.

 

4. J.M. Janowiak, E. Wszelaczyńska
Wybrane składniki odżywcze i szkodliwe w bulwach ziemniaka uprawianego w warunkach zróżnicowanego nawożenia.

 

5. W. Kasprzycka, A. Padzik-Graczyk, A. Romiszewska, A. Nowak-Stępniowska, A. Skarżyńska, E. Czerwonka
Oznaczanie pojemności antyoksydacyjnej oraz zawartości biopierwiastków i metali toksycznych w wybranych preparatach z grupy suplementów żywności będących na polskim rynku.

 

6. D.I. Kosik-Bogacka, I. Baranowska-Bosiacka, M. Marchlewicz, A. Kolasa, K. Jakubowska, M. Olszewska, N. Łanocha, I. Wiernicki, B. Millo, B. Wiszniewska, D. Chlubek
Wpływ suplementacji kwasem L-askorbinowym i/lub tokoferolem na parametry elektrofizjologiczne jelita grubego szczurów chronicznie eksponowanych na ołów.

 

7. M. Krawczyk, M. Brzezińska
Wpływ iniekcji Calfosetu jako próba bilansowania zapotrzebowania na magnez i wapń kóz młodych i dorosłych.

 

8. M. Kwiatkowska, R. Izmaiłow
Procesy embriologiczne u Medicago lupulina L. w siedliskach skażonych metalami ciężkimi.

 

9. S. Majdanik, T. Sokala, B. Potocka-Banaś
Zatrucie żelazem u małego dziecka jako poważny problem toksykologiczny – opis przypadku.

 

10. W. Orowicz, M. Suska
Wpływ ciąży, laktacji oraz pory roku na stężenie magnezu, wapnia, fosforu, sodu, potasu, żelaza i anionów chlorkowych w surowicy krwi krów.

 

11. K. Pasternak, M. Sztanke, D. Luchowska-Kocot, A. Andrzejewski, A. Dąbrowski, G. Wallner
Magnez i wapń w osoczu pacjentów operowanych z powodu ostrego zapalenia trzustki.

 

12. J. Pobereżny, E. Wszelaczyńska, A. Keutgen
Plonowanie i skład chemiczny korzeni spichrzowych marchwi w zależności od nawożenia dolistnego magnezem i czasu przechowywania.

 

13. G. Poleszczuk, A.M. Bucior, M. Chorbińska, M. Tokarz, K. Grynfelder, F. Laskowski, J. Pierwieniecki
Stężenie ogólne sodu, magnezu, wapnia, manganu, żelaza, miedzi, cynku, kadmu i ołowiu w wodach cieku Osówka dopływających do jeziora Rusałka w śródmieściu Szczecina w roku 2010.

 

14. M. Protasowicki, M. Lidwin-Kaźmierkiewicz
Stan zdrowia karpi (Cyprinus carpio L. 1758) a stężenie wapnia, potasu, magnezu i sodu w ich narządach.

 

15. E. Rekowska, B.J. Jurga-Szlempo
Ocena zawartości wybranych makroelementów w częściach jadalnych cebuli ozimej uprawianej na zbiór pęczkowy.

 

16. A.S. Sammel, T.R. Wojcieszczuk, M.D. Wojcieszczuk, M. Dąbrowski
Zawartość makro i mikroelementów w glebach hydrogenicznych projektowanego ogrodu botanicznego w Szczecinie.

 

17. B. Smolik, M. Smolik, J. Cichocka, P. Bucichowski, H. Zakrzewska
Reakcja wybranych genotypów rzodkiewki na obecność w pożywce soli miedzi.

 

18. B. Smolik, M. Śnioszek, A.M. Telesiński, H. Zakrzewska
Zawartość fluorków w zębach osób mieszkających w zasięgu emisji tego pierwiastka przez Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

 

19. M.I. Szczepaniak, M. Smolik, R. Dobromilska, Ł. Spiechowicz
Wpływ niedoboru azotu i potasu w pożywce na wzrost trzech linii pomidora Solanum lycopersicum var. cerasiforme Dunal.

 

20. M. Sztanke, K. Sztanke, K. Pasternak, B. Sokołowska, W. Dąbrowski
Stężenie magnezu u osób poddanych terapii nerkozastępczej.

 

21. J. Szymczak, M. Śnioszek, M. Śliwińska, A.M. Telesiński, H. Zakrzewska
Wpływ fluorków na wybrane nieenzymatyczne antyoksydanty w trzech odmianach soi.

 

22. A.M. Telesiński, M. Grzeszczuk, D. Jadczak, H. Zakrzewska
Zawartość fluorków a wartość biologiczna koszyczków wybranych odmian rumianku (Matricaria chamomilla L.).

 

23. J. Wierzbowska
Zawartość składników mineralnych w nasionach ostropestu plamistego w zależności od poziomu nawożenia azotem.

 

24. T.R. Wojcieszczuk, K. Pawelczyk, M.D. Wojcieszczuk, Ł. Chorągwicki
Zawartość składników chemicznych w glebie i rzodkiewce odmiany „Saxa” uprawianej w różnych terminach okresu wegetacyjnego.

 

25. E. Wszelaczyńska, J. Pobereżny, A. Keutgen
Wpływ nawożenia dolistnego magnezem i procesów technologicznych na zawartość azotanów (V) w marchwi.

26. A. Żurawik, D. Jadczak
Zawartość makro i mikroskładników w plonie szczypiorku czosnkowego (Allium tuberosum Rottler ex Spreng.) w zależności od wieku roślin.

 

Posiedzenie Zarządu Głownego PTMag

W trakcie Zjazdu w dniu 9 września 2011 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PTMag, na którym omówiono bieżące sprawy organizacyjne. Ustalono, że następny, XIV Zjazd Towarzystwa odbędzie się w połowie września przyszłego roku w Sandomierzu. Redaktor Naczelny kwartalnika ZG PTMag prof. dr hab. Teresa Wojnowska przedstawiła informację o działaniu redakcji i przygotowywanych publikacjach.
Zarząd Główny omówił także sprawę pomówienia portalu „Woda dla zdrowia” przez KIG„PR” o podawanie nieprawdziwych informacji związanych, ze zmianami dotyczącymi nazewnictwa wód mineralnych. Po zapoznaniu się z opublikowanymi materiałami, jakie zostały podane do publicznej wiadomości przez KIG „PR” uznano, że zarzuty są bezpodstawne i postanowiono wystosować pismo do Rady Nadzorczej KIG„PR” o sprostowanie tych informacji.


 

 

Wyswietlen: 6860
Ilość odsłon: