2017-11-22     Cecylii, Jonatana, Marka     "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen    
 

Zarząd Oddziału
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MAGNEZOLOGICZNEGO

im. Prof. Juliana Aleksandrowicza
w Lublinie


e-mail: 


WYDARZENIA >>>

 

Polskie Towarzystwo Magnezologiczne
im. prof. Juliana Aleksandrowicza
Zarząd Oddziału w Lublinie

 

Prezes:

Dr hab. Marzena S. Brodowska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

V-ce Prezes:

Dr hab. Zbigniew Marzec
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Sekretarz:

Prof. dr hab. Izabella Jackowska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Skarbnik:

Dr Wiesława Ogrodnik
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Członkowie Zarządu:

Prof. dr hab. Bogusław Makarski
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. Małgorzata Sztanke
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adres Oddziału:
20-950 Lublin
ul. Akademicka 15
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
tel.: 81 4456045

e-mail: marzena.brodowska@up.lublin.pl 


Zmarł prof. dr hab. Adam Kaczor

Dnia 1 stycznia 2013 r. zmarł Pan prof. dr hab. Adam Kaczor, w latach 2002-2006 prodziekan Wydziału Rolniczego, a następnie od roku 2006 do 2012 Dziekan Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Profesor był prezesem lubelskiego oddziału PTMag.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 3 stycznia 2013 r. o godz. 10.00 na cmentarzu przy ul. Unickiej

 


Zmarł prof. dr hab. n. med. Kazimierz Pasternak

Dnia 5 września w wieku 60 lat zmarł prof. dr hab. n. med. Kazimierz Pasternak, w latach 1999-2005 Prodziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, wieloletni Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Medycznej UM w Lublinie, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej. Profesor był prezesem lubelskiego oddziału PTMag. Wiadomość o odejściu tego wybitnego człowieka wstrząsnęła całym Towarzystwem oraz najbliższymi.

Pogrzeb Ś.P. Prof. dr hab. Kazimierza Pasternaka odbędzie się 15 września 2011 r. o godz. 9.00 w Lublinie na cmentarzu przy ul. Lipowej.


Z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy zmarłego 5 września 2011 roku w Lublinie

Profesora dr. hab. Kazimerza Pasternaka, Przewodniczącego Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego
Opuściła nas Osoba bardzo nam bliska, Człowiek wielkiego serca, nasz serdeczny Przyjaciel.
Kaziu!
Będzie nam brakowało Ciebie,Twojego zaangażowania, pomysłów i energii.
Cześć Twojej pamięci!
Zarząd i członkowie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego

Z głębokim żalem żegnamy
Prof. dr hab. Kazimierza Pasternaka

v-ce prezesa Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego
im. prof. Juliana Aleksandrowicza
prezesa Lubelskiego Oddziału PTMag
człowieka niezwykle życzliwego,
pełnego energii i optymizmu,
niezapomnianego organizatora
wielu konferencji naukowych.

Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia.


koleżanki i koledzy z Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego

 


XIV Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna

Dnia 28 maja 2011 r. w nowym Collegium Pharmaceutikum Uniwersytetu MedycznegoLublinie odbędzie się XIV Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna. Tematem konferencji będą „Pierwiastki a nauce i praktyce”.

Przewidujemy sesje referatowe i druk streszczeń wszystkich zgłoszonych prac w materiałach konferencyjnych.

Komitet Organizacyjny Konferencji: 

UNIWERSYTET MEDYCZNY

dr Anna Boguszewska – Czubara
Katedra i Zakład Chemii Medycznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul.Chodźki 4A, 20-093 Lublin
tel. 81 535 73
e-mail: annaboguszewska@o2.pl

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY

dr Marzena S. Brodowska
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
tel. 81 445 60 45
e-mail : marzena.brodowska@up.lublin.pl

 Miejsce obrad:
Aula Collegium Pharmaceuticum
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul.Chodźki 4A  

Opłaty: 
20 PLN – za udział w konferencji i materiały konferencyjne
10 PLN- opłata dla studentów i doktorantów
bezpłatnie- dla członków Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego

Szczegóły>>>


 

Ilość odsłon: