2017-11-22     Cecylii, Jonatana, Marka     "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen    
Strona główna / Czasopismo

Journal of Elementology
czasopismo naukowe
Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego
im. prof. Juliana AleksandrowiczaCzasopismo abstraktowane przez / abstracted by CAB Abstracts, Copernicus International Global Health, AGRO-LIBREX, CBR i Polską Bibliografię Lekarską


Redakcja
Redaktor Naczelny
prof. dr hab. Teresa Wojnowska

Zastępca Reaktora Naczelnego
prof. dr hab. Józef Koc

Sekretarze Redakcji
dr inż. Jadwiga Wierzbowska
dr inż. Katarzyna Glińska-Lewczuk

Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. Prof. Juliana Aleksandrowicza jest wydawcą czasopisma naukowego Journal of Elementology (do roku 2001 pod nazwą Biuletyn Magnezologiczny). Prezentowane są w nim prace dotyczące różnych dziedzin wiedzy związanych z wykorzystywaniem magnezu i innych biopierwiastków w ochronie zdrowia człowieka i jego środowiska.

Na kolejnych stronach podajemy wykazy publikacji zgrupowanych tematycznie w okresach obejmujących kilka la,t ułożone alfabetycznie według nazwiska autora.

Opublikowane są już wykazy obejmujące okresy:

Od roku 2000 do 2006.

Od roku 2007 – uzupełniany na bieżąco.

Wykazy podzielone są na kolejne podstrony obejmujące zagadnienia dotyczące

M - medycyny,

D - doświadczeń medycznych,

R - rolnictwa,

O - ogrodnictwa,

Ż - żywienia,

P - przetwórstwa rol-spoż.,

W - weterynarii,

L - leśnictwa,

Ś - ochrony środowiska.


 

Część podanych w wykazach prac opublikowanych jest w całości na stronach czasopisma, a część w formie skróconej. Można je znaleźć na stronach redakcyjnych czasopisma do których prowadzą stosowne odsyłacze.


 

 

Ilość odsłon: