2017-11-22     Cecylii, Jonatana, Marka     "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen    
Strona główna / Wydarzenia
 


WYDARZENIA

Na podstronach wymienionych poniżej odnotujemy najważniejsze wydarzenia z życia PTMag
i związanych z ideą Towarzystwa.

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009  2010 2011 2012  2013 2014 2015 
2016


Prosimy członków o uzupełnianie tej kroniki, poprzez nadsyłanie sprawozdań i opisów znanych im wydarzeń, które zamieszczać będziemy na stronach poszczególnych lat, na adres: ptmag@ptmag.pl 

 

29 listopada 2007 r. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się Konferencja Naukowa na temat klinicznego zastosowania preparatu grasiczopochodnego TFX stosowanego w terapii niedoboru odporności. Konferencja związana była z obchodami 100-lecia urodzin prof. Juliana Aleksandrowicza i 20-lecia badań nad badaniami preparatu grasiczopochodnego TFX.  Sprawozdanie z Konferencji >>>


14 czerwca 2007 r. z okazji 20. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza, odbyło sie w Krakowie Uroczyste Spotkanie Członków PTMag. Spotkanie otworzył przewodniczący Zarządu Krakowskiego Towarzystwa prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński, a prowadziła go przewodnicząca Zarządu Głównego dr hab. Magdaleną Maj-Żurawską. Na spotkaniu przedstawiono założenia programowe obchodów 100 lecia urodzin prof. Juliana Aleksandrowicza.  Więcej >>>


W we wrześniu 2006 r. ruszyła polska wersja portalu Zdrowie w Unii Europejskiej. Portal skierowany jest do pacjentów, ekspertów w dziedzinie ochrony zdrowia, naukowców oraz wszystkich zainteresowanych. Więcej >>>


12 i 13 maja 2006 r. odbyła się  w Krakowie Konferencja Naukowa pod hasłem WODA DLA ZDROWIA. Na konferencji omówiono znaczenie wody jako podstawowego składnika pożywienia, który dostarcza budulca i niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu makro i mikroelementów. Więcej >>>


23-24 września 2005 r. odbył się w Krakowie I Europejski Kongres Magnezologiczny połączony z X Jubileuszowym Seminarium Polskiego Towarzystwa Magnezolgicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza. Wzięło w nim udział 120 uczonych z całej Europy.  Więcej >>>


9-12 września 2004 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbył się IV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza, pod hasłem „Współczesne kierunki badań nad pierwiastkami”.  W trakcie zjazdu odbyły się także wybory nowych władz PTM. Ustępującego po 4-letniej kadencji prezesa prof. Lecha Walaska z Bydgoszczy zastąpiła doc dr . Magdalena Maj-Żurawska. Więcej >>>


30 października 2003 r. w Klinice Hematologii CM UJ obchodzono uroczyście 15. rocznicę śmierci jej twórcy prof. Juliana Aleksandrowicza, wybitnego polskiego lekarza, naukowca, humanisty, uhonorowanego tytułem krakowianina XX wieku. W spotkaniu wzięli udział przyjaciele, współpracownicy, ale też byli pacjenci profesora. W rocznicę śmierci profesora otwarto odnowiony i powiększony przykliniczny Ośrodek Dziennego Leczenia oraz pracownie wyposażone w nowoczesną aparaturę.


31 maja 2003 r. odbyła się w Lublinie VII Lubelska Środowiskowa Konferencja Magnezologiczna “Pierwiastki w rolnictwie i medycynie”, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Magnezologiczne – Oddział w Lublinie


20 - 22 września 2001 r. odbył się w Nałeczowie VIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Magnezolgicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza pod hasłem "Postępy badań nad pierwiastkami".


20 - 22 września 1999 r. odbyło się w Olsztynie VII Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Magnezolgicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza pod hasłem " Magnez - środowisko, żywność, zdrowie".


15-16 października 1998 r. odbył się w Poznaniu III Zjazd Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego, na którym wybrano nowy Zarząd Główny, którego Przewodniczącym został  prof. dr  hab. med. Lech Walasek. W czsie Zjazdu odbyło się seminarium naukowe n.t.:"Magnez w kardiologii, położnictwie i pediatrii” i "Rola magnezu oraz innych biopierwiastków w organizmach roślinnych i zwierzęcych".


13-14 września 1997 r. w Bydgoszczy odbyło się Sympozjum Naukowa Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza, pod hasłem "Biopierwiastki w zdrowiu i chorobie"


19 września 1996 r. odbyło się w Warszawie V Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Magnezolgicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza.


We wrześniu 1995 r. odbyło się w Lublinie IV Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Magnezolgicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza.


20 maja 1994 r. odbył się w Szczecinie  II Krajowy Zjazd  Polskiego Towarzystwa Magnezolgicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza na którym wybrany został nowy Zarząd Główny Towarzystwa. Przewodniczącym ZG został wybrany prof. dr. hab. med. Tadeusz Kozielec. W czasie Zjazdu odbyło się III Sympozjum Naukowe pod hasłem " Magnez a środowisko biologiczne".


6 kwietnia 1991 r. Polskie Towarzystwo Lekarskie oraz Polskie Towarzystwo Magnezologiczne, Oddziały w Katowicach, zorganizowały konferencję naukową nt. „Aktualne poglądy na zawartość magnezu w żywności i jego rola w terapii”.  Więcej >>>


15 lutego 1991 r. Polskie Towarzystwo Magnezologiczne, Oddział w Szczecinie, wraz z Katedrą Fizjologii Roślin AR-Szczecin i Polskim Towarzystwem Przyrodników im. Kopernika – wydało biuletyn i zorganizowało konferencję nt. Magnez w środowisku przyrodniczymWięcej >>>


11 września 1991 r. W ramach "IX European Congress of Clinical Chemistry in Cracow",  które odbyło się w dniach 8-14 września 1991 r., Polskie Towarzystwo Magnezologiczne, zorganizowało workshop: Magnesium - clinical role, analitikal challenges.  Więcej>>>


23 czerwca 1990 roku  w  auli  Instytutu  Biochemii  Akademii  Medycznej  w  Krakowie,  odbył  się
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego. Wybrano władze Towarzystwa i przyjęto uchwałę programową. Przewodniczącym Towarzystwa został wybrany doc. dr med.  Aleksander B. Skotnicki.  
Więcej >>>


W styczniu 1989 r. został wybrany nowy przewodniczący Tymczasowego Zarządu Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego.  Został nim doc. dr med. Aleksander Skotnicki w miejsce zmarłego w ubiegłym roku prof. Juliana Aleksandrowicza.


W dniu 25 lipca 1989 r. Polskie Towarzystwo Magnezologiczne zostało wpisane do rejestru sądowego stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Krakowie pod nr. 71.


W styczniu 1989 r. w skład Tymczasowego Zarządu PTMag dokoptowano: dr hab. med. Aleksandra B. Skotnickiego - początkowo jako członka, następnie jako v-przewodniczącego, dr med. Jerzego Oleszkiewicza - przewodniczącego Oddziału Warszawskiego PTMag jako v-przewodniczącego oraz prof. dr hab. med. J. Frendo - jako członka TZ-PTMag


18 października 1988 roku zmarł w Krakowie założyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego  Profesor Julian Aleksandrowicz . Na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Rakowickim odprowadziły go liczne rzesze Krakowian, uczniów oraz przyjaciół  z całego kraju i zagranicy.  Zgodnie z Jego ostatnią wolą, zamiast kwiatów na grób, wpłacano datki na Krakowski Oddział Towarzystwa Chorych na Stwardnienie Rozsiane.


3 czerwca 1987 roku w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie odbyło się spotkanie założycieli Towarzystwa na którym wybrano Tymczasowy Zarząd Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego na czele którego stanął jako przewodniczący prof. dr med. Julian Aleksandrowicz.


26 maja 1987 roku Polskie Towarzystwo Magnezologiczne zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Miasta Krakowa.


 

Ilość odsłon: